JESTEŚMY FIRMĄ BIOTECHNOLOGICZNĄ

Stawiamy na połączenie wiedzy z zakresu: biotechnologii, medycyny i robotyki

Opracowane przez nas rozwiązania wdrażamy w codzienne życie pacjentów.

JESTEŚMY FIRMĄ BIOTECHNOLOGICZNĄ

Stawiamy na połączenie wiedzy z zakresu: biotechnologii, medycyny i robotyki

Opracowane przez nas rozwiązania wdrażamy w codzienne życie pacjentów.

nasza działalnosć

Sprawdź czym się zajmujemy

Bankowanie materiału

biologicznego z obszaru jamy ustnej.

Opracowywanie  technologii

do wytwarzania leków  terapii zaawansowanych .

Badania

z zakresu bioinżynierii komórek i tkanek, biotechnologii oraz biomedycyny.

Zastosowanie

bioinżynierii i robotyki w branży medycznej.

Specjalizacje

WiODĄCY DORADCY

Partnerzy naukowi

Dr hab. n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska

Specjalistka w dziedzinie stomatologii
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na wydziale stomatologii. Posiada specjalizację ze stomatologii zachowawczej….

Prof. UAM, dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka

Absolwent Universität für Bodenkultur Wien na kierunku Biotechnologia. Od lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jest pracownikiem badawczym…

Dr hab. n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska

Secjalistka w dziedzinie stomatologii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na wydziale stomatologii. Posiada specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Pracuje jako wykładowca i naukowiec w Zakładzie Diagnostyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obroniła doktorat z tematyki dotyczącej zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddawanych chemioterapii. Jej pasją jest stomatologia regeneracyjna oraz metody obrazowania twarzoczaszki. Odbyła liczne staże naukowe między innymi w zakresie zaawansowanego obrazowania w medycynie i stomatologii w The Royal College of Surgeons w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Jest zaangażowana w międzynarodowe projekty naukowe dotyczące stomatologii. Autorka licznych publikacji naukowych, od lat z powodzeniem łączy praktykę stomatologiczną z działalnością naukową. Takie połączenie skutkuje szerszym i bardziej świadomym spojrzeniem na zagadnienia stomatologiczne.

Prof. UAM, dr hab. inż. Jakub Dalibor Rybka

Absolwent Universität für Bodenkultur Wien na kierunku Biotechnologia. Od lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jest pracownikiem badawczym w dziedzinie nano- oraz biotechnologii. Kierownik projektu LIDER pt.” MeniScaff 3D – biodrukowane, trójwymiarowe rusztowania wzmacniane nanorurkami węglowymi, stymulujące chondrogenezę macierzystych komórek mezenchymalnych do regeneracji łąkotki”. Jako Zastępca Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odpowiada za zarządzanie bieżące jednostką, kontakty z otoczeniem gospodarczym oraz realizację projektów naukowych. Centrum to jednostka ogólnouniwersytecka zarządzająca projektem Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii o wartości 63 miliony Euro w ramach projektu POIG. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na biodruku 3D oraz badaniach z obszaru medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii materiałowej/biomedycznej. Jest głównym merytorycznym autorem wielu prac o zasięgu międzynarodowym oraz autorem dwóch europejskich patentów.

Władze firmy

Zarząd

Zuzanna Stern

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalizacją robotyka. Z branżą robotyki przemysłowej związany od 2006 roku. Odbył liczne kursy i szkolenia certyfikowane przez…

Adrian Stern

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, w takich firmach jak MIELE i Bertelsmann. Założyciel firmy ROB-TECH sp. z o.o. …

Zuzanna Stern

Prezes Zarządu

Od 2005 roku związana z europejskim rynkiem robotyki i innowacyjnych technologii w przemyśle i medycynie, współwłaścicielka firmy ROB-TECH sp. z o.o. specjalizującej się w automatyce i robotyce przemysłowej. Od 2017 roku związana z branżą biotechnologiczną jako współwłaścicielka firmy IAS, powołanej do badań nad komórkami macierzystymi. Od 2019 roku założycielka i Prezes Zarządu spółki Cellivia, która zajmuje się badaniem i komercjalizacją innowacyjnych terapii leczniczych w oparciu o materiał biologiczny.

Adrian Stern

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, w takich firmach jak MIELE i Bertelsmann. Założyciel firmy ROB-TECH sp. z o.o. specjalizującej się w automatyce przemysłowej. W trakcie pierwszych dwóch lat działalności spółka zrealizowała kilkadziesiąt projektów w Polsce i za granicą a w 2014 roku portfolio ROB-TECH liczyło już ponad 150 projektów w obszarach automatyki, robotyki i aplikacji przemysłowych. ROB-TECH współpracuje z wieloma uznanymi firmami w przemyśle, takimi jak Atlas Copco, Böhmer Maschinenbau, Grimm Zuführtechnik, IT+Robotics. Od 2015 roku spółka prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, czego efektem są już własne produkty i pierwszy patent.

Damian Głowacki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalizacją robotyka. Z branżą robotyki przemysłowej związany od 2006 roku. Odbył liczne kursy i szkolenia certyfikowane przez …

Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Torakochirurg, kierownik Katedry Kardio-Torakochirurgii oraz Kliniki Torakochirurgii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2000 roku jest …

Damian Głowacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalizacją robotyka. Z branżą robotyki przemysłowej związany od 2006 roku. Odbył liczne kursy i szkolenia certyfikowane przez wiodących producentów robotów na świecie między innymi Kuka, Jaskawa Motoman, Panasonic. Od 2009 roku związany z firmą ROB-TECH sp. z o.o., gdzie nadzorował dział robotyki przemysłowej. W 2017 roku dołączył do zarządu firmy na stanowisko Wiceprezesa. Koordynuje i prowadzi projekty z obszaru badań i rozwoju (B+R). Odpowiada także za współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi, w tym między innymi z Politechniką Poznańską w ramach studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka. Entuzjasta robotyki w wielu obszarach funkcjonowania człowieka, w których można odciążyć lub poprawić warunki pracy.

Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Torakochirurg, kierownik Katedry Kardio-Torakochirurgii oraz Kliniki Torakochirurgii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2000 roku jest konsultantem wojewódzkim dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego w dziedzinie torakochirurgii. Odbył liczne szkolenia naukowo-zawodowe w Klinice Kardiochirurgii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii oraz w nowojorskim Memorial Sloan Kettering Center. Członek European Society Thoracic Surgeons, New York Academy of Sciences oraz European Society of Cardiology. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej, torakochirurgii oraz transplantologii klinicznej. Główne zainteresowania naukowe prof. Dyszkiewicza dotyczą osłony mięśnia sercowego przed niedokrwieniem w czasie operacji kardiochirurgicznych, czynników ryzyka operacyjnego u chorych z rakiem płuca, chemioterapii adjuwantowej w chirurgicznym leczeniu raka płuca oraz technik małoinwazyjnych w chirurgii klatki piersiowej i serca. Autor ponad 200 prac naukowych, opiekun wielu doktoratów i uczestnik licznych projektów naukowych. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą im. Biegańskiego.

Jesteśmy członkiem polskiej sieci biobanków

Polska Sieć Biobanków

wspiera rozwój innowacyjnych terapii i medycyny personalizowanej XXI wieku. Od 2017 r. zrzesza polskich naukowców zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem i badaniem materiału biologicznego.

PSB jest częścią europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków  i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

Jesteśmy członkiem polskiej sieci biobanków

Polska Sieć Biobanków

wspiera rozwój innowacyjnych terapii i medycyny personalizowanej XXI wieku. Od 2017 r. zrzesza polskich naukowców zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem i badaniem materiału biologicznego.

PSB jest częścią europejskiej Infrastruktury Badawczej Biobanków  i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.