Stomatologia kluczowa w rozwoju medycyny

Tkanki miazgi i dziąsła wzbudziły nasze największe zainteresowanie ze względu na ich bezinwazyjny sposób pozyskania oraz bardzo duży potencjał namnażania
i regeneracji. Podczas rutynowego zabiegu możesz pozyskać tkankę, która normalnie stałaby się odpadem medycznym.

Nasz zespół badawczy przez całą swoją karierę naukową badał potencjał różnych materiałów biologicznych. Wynikiem ich pracy jest zwalidowana metoda pozyskiwa- nia, transportowania i przechowywania cennego materiału.

Wszystko po to, by w przyszłości nasi pacjenci mogli korzystać ze spersonalizowanych terapii opartych o komórki i egzosomy.

Tkanki miazgi i dziąsła wzbudziły nasze największe zainteresowanie ze względu na ich bezinwazyjny sposób pozyskania oraz bardzo duży potencjał namnażania
i regeneracji. Podczas rutynowego zabiegu możesz pozyskać tkankę, która normalnie stałaby się odpadem medycznym.

Nasz zespół badawczy przez całą swoją karierę naukową badał potencjał różnych materiałów biologicznych. Wynikiem ich pracy jest zwalidowana metoda pozyskiwa- nia, transportowania i przechowywania cennego materiału.

Wszystko po to, by w przyszłości nasi pacjenci mogli korzystać ze spersonalizowanych terapii opartych o komórki i egzosomy.

Stomatologia kluczowa w rozwoju medycyny

Dlaczego warto bankować?

 

Dla naszych pacjentów będą dostępne spersonalizowane terapie i leki, które obecnie są w fazie badań klinicznych oraz takie, które zostaną dopiero opracowane.

Posiadanie zbankowanego materiału biologicznego będzie warunkiem skorzystania z takiego leczenia.

Dzięki specjalistycznej technologii w naszym banku materiał może być przechowywany przez 20 lat lub dłużej.

Dlaczego warto bankować?

 

Dla naszych pacjentów będą dostępne spersonalizowane terapie i leki, które obecnie są w fazie badań klinicznych oraz takie, które zostaną dopiero opracowane.

Posiadanie zbankowanego materiału biologicznego będzie warunkiem skorzystania z takiego leczenia.

Dzięki specjalistycznej technologii w naszym banku materiał może być przechowywany przez 20 lat lub dłużej.

Nasi partnerzy to naprawdę wąskie grono. Możesz swojemu pacjentowi zaproponować opiekę jakiej nie świadczą inni stomatolodzy.

Cały proces jest po naszej stronie. Możesz wiele zyskać, a nic nie ryzykujesz.

Aktywnie wspierasz rozwój polskiej medycyny i nauki.

Pozyskiwane są zdrowe zęby u osób do 35 roku życia ze wskazań ortodontycznych. Fragmenty dziąsła mogą być pobrane podczas ekstrakcji zębów lub w trakcie zabiegów implantacji.

Dlaczego warto zostać partnerem

Dlaczego warto zostać partnerem

Nasi partnerzy to naprawdę wąskie grono. Możesz swojemu pacjentowi zaproponować opiekę jakiej nie świadczą inni stomatolodzy.

Cały proces jest po naszej stronie. Możesz wiele zyskać, a nic nie ryzykujesz.

Aktywnie wspierasz rozwój polskiej medycyny i nauki.

Pozyskiwane są zdrowe zęby u osób do 35 roku życia ze wskazań ortodontycznych. Fragmenty dziąsła mogą być pobrane podczas ekstrakcji zębów lub w trakcie zabiegów implantacji.

Porozmawiajmy o współpracy

 

Weronika Kolecka
manager ds. organizacji i rozwoju

tel: 692 070 339
e-mail: w.kolecka@cellivia.com

Porozmawiajmy o współpracy

 

Weronika KoleckaWeronika Kolecka
manager ds. organizacji i rozwoju

tel: 692 070 339
e-mail: w.kolecka@cellivia.com

CELLIVIA 3 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. WILCZAK 45-47, 61-623 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819283, NIP 9721305450, REGON 385091197, o kapitale zakładowym 1.000.000 PLN wpłaconym w całości.