med / choroby przyzębia

Terapie chorób przyzębia

Dostępne w tej chwili na rynku metody leczenia, często nie przynoszą oczekiwanych skutków. Objawy choroby z reguły udaje się jedynie na krótko zredukować, ale bez trwałych efektów. Brakuje metod, które stymulowałyby mechanizmy regeneracyjne organizmu.

Choroby przyzębia są bardzo powszechnym zjawiskiem.

50%

Ilość osób w Polsce cierpiących na choroby przyzębia

15%
Ilość osób ze stwierdzoną ciężką chorobą przyzębia
1%

Ilość osób w wieku 33-44, z całkowicie zdrowym przyzębiem

Objawy choroby

Choroby przyzębia wiążą się z objawami ze strony dziąsła, które obejmują przewlekły lub ostry stan zapalny. Chorobie towarzyszy uszkodzenie lub zniszczenie tkanek łączących ząb z kością, takich jak więzadła przyzębia. W konsekwencji przewlekła choroba przyzębia może zaatakować i zniszczyć kość. W miarę cofania się dziąseł, w przestrzeniach zwanych kieszeniami przyzębnymi gromadzą się bakterie, co z czasem powoduje przekształcenie się kieszeni okołozębowych w ropnie. Wraz z postępem choroby, zęby stają się ruchome i tracą funkcjonalność. Przewlekle istniejące ognisko zakażenia może wpływać na ogólny stan pacjenta.

Leczenie chorób przyzębia

Leczenie chorób przyzębia różni się w zależności od nasilenia. Dobra higiena jamy ustnej, w tym regularne szczotkowanie i nitkowanie zębów, może odwrócić łagodne zapalenie przyzębia. Dentysta może także dogłębnie oczyścić, sondować i stymulować kieszenie przyzębne. W cięższych przypadkach pacjentowi podaje się miejscowe doustne antybiotyki oraz interwencję chirurgiczną, która nie zawsze okazuje się skuteczna. W wielu przypadkach leczenie choroby przyzębia jest trudne i nie przynosi oczekiwanych efektów, co skutkuje wczesną utratą uzębienia pacjenta.

Dostępne w tej chwili na rynku metody leczenia, często nie przynoszą oczekiwanych skutków. Objawy choroby z reguły udaje się na krótko zredukować. Brakuje metod, które stymulowałyby mechanizmy regeneracyjne organizmu.

Egzosomy w chorobach przyzębia

Egzosomy pobrane z mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) sprzyjają regeneracji tkanek przyzębia, pomagając w tworzeniu nowej kości i regeneracji więzadeł przyzębia. Naukowcy odkryli również, że egzosomy są w stanie rekrutować nowe komórki pacjenta w celu zastąpienia uszkodzonych. Poprzez mechanizm zwiększonej infiltracji i proliferacji komórkowej egzosomy stymulują regenerację zniszczonych tkanek.

Dlatego egzosomy mogą stanowić gotowy do użycia i bezkomórkowy środek oparty o MSC służący do leczenia chorób przyzębia.