Badania i rozwój / Projekty / Stomatologia

Projekt

Wyprowadzanie, charakterystyka i standaryzacja homogennych hodowli pierwotnych komórek macierzystych wyselekcjonowanych z obszaru jamy ustnej, do wykorzystania w badaniach nad regeneracją i rekonstrukcją ludzkich tkanek.

Testowanie nowych biomateriałów w stomatologii rekonstrukcyjnej i implantologii.

Zespół projektowy

Zespół projektowy

Pracownicy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oraz zespół Cellivia.

Projekt w skrócie

Projekt jest oparty na bioinżynierii komórkowej i tkankowej i polega na wyprowadzaniu, charakterystyce i standaryzacji homogennych hodowli pierwotnych komórek wyselekcjonowanych z obszaru jamy ustnej. Celem projektu jest wykorzystanie wyprowadzonych hodowli komórek macierzystych w badaniach nad regeneracją i rekonstrukcją ludzkich tkanek. Wyniki badań oraz uzyskane biomateriały będą mogły być wykorzystane w chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

Biokompatybilność

Zespół naukowców Cellivia prowadzi badania na zwierzętach modelowych dotyczące możliwości wykorzystania i biokompatybilności wybranych biomateriałów. Badania nad biomateriałami mają skutkować poprawą komfortu, bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów.

Egzosomy

Zespół Cellivii prowadzi badania dotyczące wyprowadzania homogennych hodowli pierwotnych komórek z obszaru jamy ustnej, które polegają także na opracowaniu innowacyjnych metod izolacji, separacji i charakterystyki egzosomów z medium kondycjonowanego, tkanek i komórek.

Realizujemy także badania polegające na odkomórkowywaniu błony śluzowej w celu stworzenia nośników dla czynników wzrostów i egzosomów. Prace te mają charakter wdrożeniowy. Ich celem jest opracowanie aktywnych biologicznie materiałów do regeneracji i rekonstrukcji tkanek w zabiegach stomatologicznych lub w chorobach przyzębia i zapaleniach okołoimplantowych. Efektem pośrednim będzie opracowanie powtarzalnej i minimalnie manipulacyjnej metody pozyskiwania egzosomów, w których upatruje się biomarkerów, ale też biomolekuł/nośników przyszłości.

Spodziewane efekty
Efektem prac projektowych będzie zgłoszenie patentowe oraz komercjalizacja techniki.