Relacje inwestorskie

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Zarząd CELLIVIA 3 S.A. (KRS: 0000819283) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu dematerializacji. Akcje można składać codziennie w godz. 9:00-17:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu.