badania i rozwoj / zakres działalności

Stosowane metody poznawcze

Cellivia zatrudnia zespół wysokiej klasy specjalistów, w tym naukowców z tytułem profesora, z obszaru stomatologii, biologii komórkowej i molekularnej, biotechnologii, bioinżynierii chemicznej i materiałowej oraz fizyki medycznej i biofizyki. W gronie naszych współpracowników i partnerów są naukowcy
z krajowych i zagranicznych uniwersytetów i instytucji ochrony zdrowia. Stawiamy na badania w oparciu o interdyscyplinarny zespół skupiający lekarzy różnych wiodących specjalizacji.

Zespół naukowców prowadzi zaawansowanie badania nad materiałem biologicznym pozyskiwanym od zwierząt modelowych. Celem projektu jest przeniesienie wiedzy i doświadczeń z badań na materiale zwierzęcym na możliwości szerszego stosowania tkanek i komórek, także egzosomów w medycynie.

W zakresie naszych prac badawczych znajdują się metody takie jak:

Izolacja mechaniczna i chemiczna komórek z tkanek ludzkich i zwierzęcych oraz zakładanie hodowli pierwotnych
Unieśmiertelnianie komórek z najcenniejszych pierwotnych hodowli komórek macierzystych
Długoterminowa hodowla pierwotna komórek
Bankowanie komórek
Hodowle komórkowe 2D i 3D
Ko-hodowle komórkowe w oparciu o technikę insertów oraz hodowle typu „multilayer”
PCR (identyfikacja kwasów nukleinowych)
Badanie ekspresji genów w oparciu o technikę qPCR.
Opracowywanie technologii biodruku 3D 
W ramach działalności R&D, Cellivia dysponuje także sprawdzonymi i potwierdzonymi technologiami gotowymi do wytwarzania ustalonych linii komórkowych w celu pozyskiwania egzosomów oraz medium kondycjonowanego. Tego typu linie komórkowe mogą znaleźć zastosowanie w innowacyjnych terapiach leczniczych z wykorzystaniem egzosomów. W ramach działalności naukowej oferowana jest również realizacja procedur różnicowania w kierunku innych wysoce wyspecjalizowanych typów komórek. 

W przyszłości procedura różnicowania może być – w ramach działalności banku tkanek i komórek – przeprowadzana w przypadku, gdy konkretne typy komórek będą niezbędne do wykorzystania w terapii danej choroby dla wskazanego pacjenta. Komórki są różnicowane tylko na wskazane potrzeby kliniczne pacjenta.