BADANIA I ROZWOJ / BADANIA NAUKOWE

Poznaj nasze projekty

Właściwości regeneracyjne Galarety Whartona

Jednym z obszarów naukowo-badawczych, jaki rozwija Cellivia, jest medycyna regeneracyjna oparta na komórkach pozyskiwanych z galarety Whartona sznura pępowinowego. Materiał ten stanowi rezerwuar komórek, które mogą być stosowane w zabiegach regeneracyjnych oraz rekonstrukcyjnych. Mogą także dać początek zróżnicowanym komórkom pochodzącym z: endodermy, mezodermy oraz ektodermy. Naszym celem jest uzyskanie stabilnych populacji komórek wątroby, trzustki, chrząstki, kości, tłuszczowych, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, śródbłonka oraz komórek nerwowych. Komórki te mogą być wykorzystane w regeneracji kości i chrząstki, chorobach układu sercowo-naczyniowego, trzustki i wątroby oraz wybranych chorobach układu nerwowego, wyprowadzonych dzięki różnicowaniu komórek z galarety Whartona