Zespół naukowy

Dr hab. n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska – specjalista w dziedzinie stomatologii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na wydziale stomatologii. Posiada specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Od lat pracuje jako wykładowca i naukowiec w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz w Pracowni Radiologii Stomatologicznej. Obroniła doktorat z tematyki dotyczącej zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddawanych chemioterapii. Jej pasją jest stomatologia regeneracyjna oraz metody obrazowania twarzoczaszki. Odbyła liczne staże naukowe między innymi w zakresie zaawansowanego obrazowania w medycynie i stomatologii w The Royal College of Surgeons w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Jest zaangażowana w międzynarodowe projekty naukowe dotyczące stomatologii. Autorka licznych publikacji naukowych, od lat z powodzeniem łączy praktykę stomatologiczną z działalnością naukową.