Kim jesteśmy

Cellivia to spółka z obszaru biotechnologii specjalizująca się w:
• badaniach z zakresu bioinżynierii komórek i tkanek, biotechnologii oraz biomedycyny – projekty własne i komercyjne,
• opracowaniu i komercjalizacji innowacyjnych terapii leczniczych i spersonalizowanych leków w oparciu o egzosomy,
• bankowaniu materiału biologicznego na cele naukowe,
• bioinżynierii i robotyce w medycynie.

Misją firmy jest dostarczanie spersonalizowanych leków i uzupełnienie terapii medycznych w oparciu o egzosomy. Realizujemy projekty na potrzeby naszych badań i klientów zewnętrznych.

Cellivia zatrudnia zespół wysokiej klasy specjalistów, w tym naukowców z tytułem profesora, z obszaru stomatologii, biologii komórkowej i molekularnej, biotechnologii oraz bioinżynierii chemicznej i materiałowej.
Współpracujemy z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w Europie takimi jak: Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Uniwersytet Medyczny, University Hospital and Masaryk University w Brnie, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. W gronie naszych współpracowników i partnerów są naukowcy z krajowych i zagranicznych uniwersytetów i instytucji ochrony zdrowia.

Prowadzimy szereg projektów naukowo-badawczych, w tym takich jak Oral Biology Project – badania nad obecnością komórek MSCs w ludzkim dziąśle i miazdze zębów ludzkich; Animal Biology Project – badania na materiale zwierzęcym z obszaru błony śluzowej; Bioexofold – badania nad biologicznie aktywnym materiałem do rekonstrukcji i regeneracji; Bioactive Abutment – badania nad funkcjonalizowanym tytanem. Realizowane projekty badawcze są wykorzystywane przy wdrażanych terapiach.

Realizujemy pionierskie badania bioinżynierii chemicznej i materiałowej przy współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Badania obejmują opracowanie biologicznie aktywnej powłoki do wykorzystania w implantologii i protetyce. Nasze innowacyjne rozwiązania są przedmiotem zgłoszeń patentowych.
Główna siedziba spółki oraz laboratoria znajdują się w Poznaniu.
Akcjonariuszami spółki są osoby fizyczne, założyciele firmy, zaangażowani w jej bieżący rozwój.

Spółka prowadzi działania w oparciu o następujące departamenty:

CelliviaLab – obszar działalności badawczej i laboratoryjnej
CelliviaDent – obszar działalności stomatologicznej
Cellivia Bank – bank komórek macierzystych oraz linii komórkowych prowadzony na potrzeby stosowanych terapii – w trakcie procedury rejestracji