Bank Komórek Macierzystych

Cellivia – Bank Komórek Macierzystych

1. Wizyta u stomatologa

Materiał do bankowania pobierany jest przy okazji standardowych procedur
stomatologicznych takich jak ekstrakcja zęba mlecznego, usuniecie zęba stałego
zatrzymanego lub ze względów ortodontycznych oraz w trakcie zabiegów implantacji-
pobranie wiórów kostnych osadzonych na wiertle.
Pozyskany ząb lub fragment dziąsła lub kości jest zabezpieczany przez przeszkolonego
dentystę i umieszczany w specjalnym pojemniku z płynem, służącym do transportu.
Cala procedura opiera się na prostej modyfikacji – materiał, który normalnie był wyrzucany
do odpadów biologicznych w gabinecie jest zabezpieczany i przesyłany do badania a potem,
jeśli zabieg był skuteczny, przesłany do banku.
2. Procedury pozyskiwania komórek macierzystych z miazgi zębów, czyli procedury
laboratoryjne in vitro
Po uzyskaniu materiału, fragment tkanki poddawany jest szeregowi procedur laboratoryjnych,
których celem jest pozyskanie wyselekcjonowanej, specyficznej i wysoce homogennej
populacji komórek macierzystych. Po wyselekcjonowaniu określonej populacji komórek,
komórki macierzyste badane są następnie pod względem genetycznym na obecność markerów
pluripotencji, jak również pod względem bezpieczeństwa biologicznego. Podczas wszystkich
procedur oraz analiz wykonywanych w laboratorium wykorzystujemy tylko certyfikowaną
aparaturę badawczą oraz certyfikowane i bezpieczne biologicznie odczynniki chemiczne.
Następnym etapem jest decyzja czy komórki macierzyste w tej formie będą skierowane do
długotrwałego przechowywania (mrożenia) w Banku Komórek Macierzystych, czy też
uruchomiona zostanie procedura ukierunkowania rozwoju komórek macierzystych do innych
wysoce wyspecjalizowanych typów komórek.

3. Badanie właściwości komórek macierzystych
Komórki izolowane z miazgi zębów podczas badań wykonywanych w laboratorium
poddawane są analizie określającej stopień ich pluripotencjalności. Badania te wykonywane
są za pomocą najnowszych technik genetycznych, biologii komórkowej i molekularnej.
Wyniki tych zaawansowanych analiz dostarczają nam informacji w jakim stopniu populacja
komórek, którą wyizolowaliśmy z miazgi zębów jest homogenną populacją komórek
macierzystych. Naukowcy Cellivii w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz najnowsze
dane literaturowe opracowali autorskie procedury dzięki którym wybierając właściwe
markery genetyczne możemy w krótkim czasie w wysoką pewnością określić przydatność i
wartość pozyskanych komórek macierzystych. Opracowana przez nas technologia
pozyskiwania komórek macierzystych z miazgi zębów daje nam 100% pewność odnośnie
jakości izolowanych komórek. Wykonując wszelkie procedury i analizy laboratoryjne ściśle

przestrzegamy zasady bezpieczeństwa biologicznego postępowania z materiałem
biologicznym. Dzięki temu produkty oferowane naszym klientom są najwyższej jakości.

4. Długotrwałe przechowywanie komórek w Banku Komórek Macierzystych
Komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów po potwierdzeniu wartości ich
pluripotencjalności oraz wykonaniu procedur bezpieczeństwa biologicznego są skierowane do
długotrwałego przechowywania (mrożenia) w Banku Komórek Macierzystych. Bank
Komórek Macierzystych należący do Cellivii jest certyfikowaną komercyjną jednostką. Bank
spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa biologicznego i jest w pełni dedykowany do
długotrwałego przechowywania (mrożenia) różnych typów ludzkich komórek, w tym przede
wszystkim komórek ludzkich macierzystych.
Przechowywane długoterminowo komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów u ludzi
stanowią naszą nieocenioną polisę zdrowotną na przyszłość. Komórki miazgi zębów stanowią
alternatywę lub też uzupełnienie dla komórek macierzystych krwi pępowinowej, z uwagi na
ich nieinwazyjne pobieranie podczas rutynowych zabiegów wykonywanych w gabinecie
stomatologicznym. Ponadto możemy je pobierać z zębów mlecznych u dzieci oraz u osób
dorosłych z zatrzymanych ósemek. Niewątpliwie dużą zaletą tych komórek jest fakt, iż
możemy je pobierać kilkukrotnie od jednego pacjenta.
Szczególnie ważne jest przechowywanie komórek macierzystych pozyskanych z zębów
mlecznych u dzieci, ponieważ są one pobierane podczas odbywającej się naturalnie wymiany
uzębienia. Niezbędna do tego jest jedynie świadomość rodziców na temat możliwości
zabezpieczenia materiału od dziecka oraz jego potencjalnego przyszłego zastosowania i
jednorazowa wizyta u stomatologa.
Komórki macierzyste z obszaru jamy ustnej mają inne zastosowanie niż komórki z krwi.
Zastosowanie Dental Mesenchymal Stem Cells jest skierowane na terapie chorób
neurodegeneracyjnych, uszkodzeń nerwów obwodowych oraz cukrzycy typu I. Pełnią
też istotną rolę w regeneracji kości oraz tkanek miękkich – mogą posłużyć do
spersonalizowanych zabiegów rekonstrukcji kości, chrząstki, ścięgien.
Ostatnie badania wskazują również, iż analiza morfologiczna struktur zęba mlecznego ,
która może być przeprowadzona w naszych laboratoriach może wspomagać wczesną
diagnostykę zaburzeń behawioralnych.
Dajesz więc swoim pacjentom, przy minimalnym nakładzie czasowym, dodatkową polisę
zdrowotną, możliwość rozszerzonej diagnostyki oraz udział w medycynie przyszłości.

5. Testy i certyfikaty bezpieczeństwa biologicznego, a więc jakie wymogi muszą być
spełnione aby móc przechowywać komórki macierzyste w Banku

Bank Komórek Macierzystych Cellivii posiada wszelkie certyfikaty oraz spełnia
wszystkie zasady bezpieczeństwa biologicznego. Komórki macierzyste izolowane z
miazgi zębów zarówno dzieci, jak i osób dorosłych są sprawdzane pod względem
wymogów bezpieczeństwa biologicznego. Oznacza to, że przed uruchomieniem
procedury długotrwałego przechowywania (mrożenia) komórek, wykonywane są testy
genetyczne na obecność zakażenia wirusami, bakteriami oraz grzybami. Jedynie komórki
macierzyste spełniające wszystkie ścisłe wymagania bezpieczeństwa biologicznego
skierowane są do procedury mrożenia w Banku Komórek Macierzystych. Podczas
wykonywania badań bezpieczeństwa naukowcy Cellivii posługują się wyłącznie
certyfikowanymi zestawami odczynników dedykowanych do diagnostyki medycznej.
Dzięki temu uzyskujemy 100% pewność odnośnie czystości biologicznej komórek
macierzystych przechowywanych w naszym Banku Komórek Macierzystych.
Naszym nadrzędnym celem jest pewność naszych badań, zaufanie klientów oraz
bezpieczeństwo.

6. Podsumowanie, czyli od gabinetu stomatologicznego do Banku Komórek
Macierzystych
Pobranie komórek macierzystych odbywa się przy okazji standardowej procedury
stomatologicznej. Należy jedynie wypełnić krótki dokument będący deklaracją mrożenia
komórek macierzystych w Banku Komórek Macierzystych oraz poinformować o tym
stomatologa aby we właściwy sposób zabezpieczył on pobrany ząb i wysłał go do
laboratorium Cellivii.
To tylko od Ciebie zależy czy chcesz posiadać dodatkową „polisę zdrowotną” na przyszłość
dla swojej rodziny.
Cellivia znaczy zdrowie, jakość i bezpieczeństwo