WE ARE A BIOTECHNOLOGICAL COMPANY

We strive to combine the knowledge of biotechnology, medicine and robotics.

We implement the solutions developed by us in the everyday life of patients.

WE ARE A BIOTECHNOLOGICAL COMPANY

We strive to combine the knowledge of biotechnology, medicine and robotics.

We implement the solutions developed by us in the everyday life of patients.

OUR OPERATIONS

Check what we do

Banking

of oral cavity biological material.

Development of technologies

for the production of advanced therapy medicinal products.

Research

in the field of cell and tissue bioengineering, biotechnology and biomedicine.

Application

of bioengineering and robotics in the medical industry.

Specializations

COMPANY AUTHORITIES

Management Board

Zuzanna Stern

Chief Executive Officer

Since 2005 she has been associated with the European market of robotics and innovative technologies for various industries and medicine, co-owner of ROB-TECH Ltd. specializing in automation...

Zuzanna Stern

Chief Executive Officer

Since 2005 she has been associated with the European market of robotics and innovative technologies for various industries and medicine, co-owner of ROB-TECH Ltd. specializing in automation and industrial robotics. Since 2017, she has been associated with biotechnology as a co-owner of the IAS company, established to conduct research on stem cells. She is the founder and since 2019 the President of Cellivia Management Board, which conducts research and commercialization of innovative therapeutic therapies based on biological material.

Adrian Stern

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech, w takich firmach jak MIELE i Bertelsmann. Założyciel firmy ROB-TECH sp. z o.o. specjalizującej się w automatyce przemysłowej. W trakcie pierwszych dwóch lat działalności spółka zrealizowała kilkadziesiąt projektów w Polsce i za granicą a w 2014 roku portfolio ROB-TECH liczyło już ponad 150 projektów w obszarach automatyki, robotyki i aplikacji przemysłowych. ROB-TECH współpracuje z wieloma uznanymi firmami w przemyśle, takimi jak Atlas Copco, Böhmer Maschinenbau, Grimm Zuführtechnik, IT+Robotics. Od 2015 roku spółka prowadzi również działalność badawczo-rozwojową, czego efektem są już własne produkty i pierwszy patent.

Damian Głowacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalizacją robotyka. Z branżą robotyki przemysłowej związany od 2006 roku. Odbył liczne kursy i szkolenia certyfikowane przez wiodących producentów robotów na świecie między innymi Kuka, Jaskawa Motoman, Panasonic. Od 2009 roku związany z firmą ROB-TECH sp. z o.o., gdzie nadzorował dział robotyki przemysłowej. W 2017 roku dołączył do zarządu firmy na stanowisko Wiceprezesa. Koordynuje i prowadzi projekty z obszaru badań i rozwoju (B+R). Odpowiada także za współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi, w tym między innymi z Politechniką Poznańską w ramach studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka. Entuzjasta robotyki w wielu obszarach funkcjonowania człowieka, w których można odciążyć lub poprawić warunki pracy.

Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Torakochirurg, kierownik Katedry Kardio-Torakochirurgii oraz Kliniki Torakochirurgii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2000 roku jest konsultantem wojewódzkim dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego w dziedzinie torakochirurgii. Odbył liczne szkolenia naukowo-zawodowe w Klinice Kardiochirurgii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii oraz w nowojorskim Memorial Sloan Kettering Center. Członek European Society Thoracic Surgeons, New York Academy of Sciences oraz European Society of Cardiology. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej, torakochirurgii oraz transplantologii klinicznej. Główne zainteresowania naukowe prof. Dyszkiewicza dotyczą osłony mięśnia sercowego przed niedokrwieniem w czasie operacji kardiochirurgicznych, czynników ryzyka operacyjnego u chorych z rakiem płuca, chemioterapii adjuwantowej w chirurgicznym leczeniu raka płuca oraz technik małoinwazyjnych w chirurgii klatki piersiowej i serca. Autor ponad 200 prac naukowych, opiekun wielu doktoratów i uczestnik licznych projektów naukowych. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą im. Biegańskiego.

WE ARE MEMBERS OF THE POLISH BIOBANK NETWORK

The Polish Biobank Network

supports the development of innovative therapies and personalized medicine of the 21st century. Since 2017, it has been bringing together Polish scientists involved in sampling, storage and research of biological material.

PSB is part of the European Research Infrastructure for Biobanks and Biomolecular Resources BBMRI-ERIC.

WE ARE MEMBERS OF THE POLISH BIOBANK NETWORK

The Polish Biobank Network

supports the development of innovative therapies and personalized medicine of the 21st century. Since 2017, it has been bringing together Polish scientists involved in sampling, storage and research of biological material.

PSB is part of the European Research Infrastructure for Biobanks and Biomolecular Resources BBMRI-ERIC.