Współpraca

Współpracujemy z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w Europie takimi jak: Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Uniwersytet Medyczny, University Hospital and Masaryk University w Brnie, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. W gronie naszych współpracowników i partnerów są naukowcy z krajowych i zagranicznych uniwersytetów i instytucji ochrony zdrowia.

Prowadzimy szereg projektów naukowo-badawczych, w tym takich jak Oral Biology Project – badania nad obecnością komórek MSCs w ludzkim dziąśle i miazdze zębów ludzkich; Animal Biology Project – badania na materiale zwierzęcym z obszaru błony śluzowej; Bioexofold – badania nad biologicznie aktywnym materiałem do rekonstrukcji i regeneracji; Bioactive Abutment – badania nad funkcjonalizowanym tytanem. Realizowane projekty badawcze są wykorzystywane przy wdrażanych terapiach.

Realizujemy pionierskie badania bioinżynierii chemicznej i materiałowej przy współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Badania obejmują opracowanie biologicznie aktywnej powłoki do wykorzystania w implantologii i protetyce. Nasze innowacyjne rozwiązania są przedmiotem zgłoszeń patentowych.