Usługi

    CelliviaDent

  • Pozyskiwanie materiału biologicznego
  • Bankowanie materiału (w tym komórek macierzystych) na potrzeby badań naukowych
  • Leczenie biologiczne – materiały oparte na biokompatybilności o wysokim potencjale regeneracyjnym
  • Spersonalizowane terapie i leki medyczne