Szkolenia

CELLIVIA organizuje szkolenia z zakresu zaawansowanych metod wykorzystywanych w biomedycynie, biotechnologii oraz bio-inżynierii fizyko-chemicznej.

Współpraca z wieloma placówkami naukowymi, w kraju oraz zagranicą, umożliwia prowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń realizowanych przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców.

W ofercie szkoleń znajdują się zarówno zajęcia teoretyczne, stanowiące niezbędny wstęp do zagadnień naukowych, jak i zajęcia typowo praktyczne, które dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej realizowane są na najwyższym poziomie. Możliwość prowadzenia szkoleń przy wykorzystaniu takiej infrastruktury pozwala na wdrożenie wysokospecjalistycznych metod badawczych. W ofercie szkoleniowej CELLIVII znajdują się warsztaty z zakresu podstaw biologii komórkowej i molekularnej, opartej na zakładaniu i prowadzeniu pierwotnych hodowli komórkowych 2D i 3D, separacji i długotrwałym przechowywaniu – bankowaniu komórek. Chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem z zakresu hodowli komórek macierzystych pochodzących z różnych listków zarodkowych, izolowanych z różnorakich tkanek ludzkich i zwierzęcych. Zespół naukowy CELLIVII opracował własne, zmodyfikowane i wysokowydajne metody izolacji i hodowli pierwotnych wybranych komórek ludzkich i zwierzęcych. Dbamy o to żeby osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały profesjonalną i w pełni aktualną wiedzę.

Ze względu na prowadzenie badań z zakresu stomatologii i oferowaniu usług związanych z tą dziedziną, chcemy regularnie dzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem z tego obszaru. Ścisła współpraca z klinicystami z najlepszych ośrodków w kraju i zagranicą pozwala na sprawdzanie naszych rozwiązań w praktyce.

Przewodnimi zagadnieniami naszych szkoleń są innowacyjne metody stosowane w medycynie/stomatologii regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej. Kładziemy nacisk na otwierające się nowe możliwości planowania oraz przeprowadzania leczenia.

Cykl naszych szkoleń otwiera międzynarodowa konferencja „The art and science of dental treatment planning – innovative approach.”

Kontynuacją tego projektu będą cykliczne warsztaty oraz webinaria dostępne dla zarejestrowanych uczestników.