Research
lab

Cellivia dysponuje nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną w Poznaniu. Obszar GxP jest podzielony na dwa działy: laboratorium wstępnej diagnostyki bezpieczeństwa biologicznego, laboratoria biologii komórkowej i molekularnej oraz laboratoria analiz specjalistycznych.

Laboratorium biologii komórkowej i molekularnej jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia analityczne, takie jak komory laminarne oraz inkubatory hodowlane najwyższej klasy bezpieczeństwa biologicznego, urządzenia do diagnostyki genetycznej i biochemicznej, wysokospecjalistyczne mikroskopy badawcze, aparaturę do kriokonserwacji i długoterminowego przechowywania materiału biologicznego (tkankowego, komórkowego) oraz genetycznego. Laboratoria działają w ramach systemu bezpieczeństwa biologicznego BSL 2. Wszystkie czynności laboratoryjne są prowadzone zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania (GMP) i dobrą praktyką laboratoryjną (GLP) oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ICH.