Cellivia – Bank Komórek Macierzystych

1. Wizyta u stomatologa

Materiał do bankowania pobierany jest przy okazji standardowych procedur stomatologicznych takich jak ekstrakcja zęba mlecznego, usuniecie zęba stałego zatrzymanego lub ze względów ortodontycznych oraz w trakcie zabiegów implantacji- pobranie wiórów kostnych osadzonych na wiertle.
Pozyskany ząb lub fragment dziąsła lub kości jest zabezpieczany przez przeszkolonego dentystę i umieszczany w specjalnym pojemniku z płynem, służącym do transportu. Cala procedura opiera się na prostej modyfikacji – materiał, który normalnie był wyrzucany do odpadów biologicznych w gabinecie jest zabezpieczany i przesyłany do badania a potem, jeśli zabieg był skuteczny, przesłany do banku.

2. Procedury pozyskiwania komórek macierzystych z miazgi zębów, czyli procedury laboratoryjne in vitro

Po uzyskaniu materiału, fragment tkanki poddawany jest szeregowi procedur laboratoryjnych, których celem jest pozyskanie wyselekcjonowanej, specyficznej i wysoce homogennej populacji komórek macierzystych. Po wyselekcjonowaniu określonej populacji komórek, komórki macierzyste badane są następnie pod względem genetycznym na obecność markerów pluripotencji, jak również pod względem bezpieczeństwa biologicznego. Podczas wszystkich procedur oraz analiz wykonywanych w laboratorium wykorzystujemy tylko certyfikowaną
aparaturę badawczą oraz certyfikowane i bezpieczne biologicznie odczynniki chemiczne.
Następnym etapem jest decyzja czy komórki macierzyste w tej formie będą skierowane do długotrwałego przechowywania (mrożenia) w Banku Komórek Macierzystych, czy też uruchomiona zostanie procedura ukierunkowania rozwoju komórek macierzystych do innych wysoce wyspecjalizowanych typów komórek.

3. Badanie właściwości komórek macierzystych

Komórki izolowane z miazgi zębów podczas badań wykonywanych w laboratorium poddawane są analizie określającej stopień ich pluripotencjalności. Badania te wykonywane są za pomocą najnowszych technik genetycznych, biologii komórkowej i molekularnej.
Wyniki tych zaawansowanych analiz dostarczają nam informacji w jakim stopniu populacja komórek, którą wyizolowaliśmy z miazgi zębów jest homogenną populacją komórek macierzystych. Naukowcy Cellivii w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz najnowsze dane literaturowe opracowali autorskie procedury dzięki którym wybierając właściwe markery genetyczne możemy w krótkim czasie w wysoką pewnością określić przydatność i wartość pozyskanych komórek macierzystych. Opracowana przez nas technologia pozyskiwania komórek macierzystych z miazgi zębów daje nam 100% pewność odnośnie jakości izolowanych komórek. Wykonując wszelkie procedury i analizy laboratoryjne ściśle przestrzegamy zasady bezpieczeństwa biologicznego postępowania z materiałem biologicznym. Dzięki temu produkty oferowane naszym klientom są najwyższej jakości.

4. Długotrwałe przechowywanie komórek w Banku Komórek Macierzystych

Komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów po potwierdzeniu wartości ich pluripotencjalności oraz wykonaniu procedur bezpieczeństwa biologicznego są skierowane do długotrwałego przechowywania (mrożenia) w Banku Komórek Macierzystych. Bank Komórek Macierzystych należący do Cellivii jest certyfikowaną komercyjną jednostką. Bank spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa biologicznego i jest w pełni dedykowany do
długotrwałego przechowywania (mrożenia) różnych typów ludzkich komórek, w tym przede wszystkim komórek ludzkich macierzystych. Przechowywane długoterminowo komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów u ludzi stanowią naszą nieocenioną polisę zdrowotną na przyszłość. Komórki miazgi zębów stanowią alternatywę lub też uzupełnienie dla komórek macierzystych krwi pępowinowej, z uwagi na ich nieinwazyjne pobieranie podczas rutynowych zabiegów wykonywanych w gabinecie stomatologicznym. Ponadto możemy je pobierać z zębów mlecznych u dzieci oraz u osób dorosłych z zatrzymanych ósemek. Niewątpliwie dużą zaletą tych komórek jest fakt, iż możemy je pobierać kilkukrotnie od jednego pacjenta.
Szczególnie ważne jest przechowywanie komórek macierzystych pozyskanych z zębów mlecznych u dzieci, ponieważ są one pobierane podczas odbywającej się naturalnie wymiany uzębienia. Niezbędna do tego jest jedynie świadomość rodziców na temat możliwości zabezpieczenia materiału od dziecka oraz jego potencjalnego przyszłego zastosowania i jednorazowa wizyta u stomatologa.
Komórki macierzyste z obszaru jamy ustnej mają inne zastosowanie niż komórki z krwi. Zastosowanie Dental Mesenchymal Stem Cells jest skierowane na terapie chorób neurodegeneracyjnych, uszkodzeń nerwów obwodowych oraz cukrzycy typu I. Pełnią też istotną rolę w regeneracji kości oraz tkanek miękkich – mogą posłużyć do spersonalizowanych zabiegów rekonstrukcji kości, chrząstki, ścięgien.
Ostatnie badania wskazują również, iż analiza morfologiczna struktur zęba mlecznego, która może być przeprowadzona w naszych laboratoriach może wspomagać wczesną diagnostykę zaburzeń behawioralnych. Dajesz więc swoim pacjentom, przy minimalnym nakładzie czasowym, dodatkową polisę zdrowotną, możliwość rozszerzonej diagnostyki oraz udział w medycynie przyszłości.

5. Testy i certyfikaty bezpieczeństwa biologicznego, a więc jakie wymogi muszą być spełnione aby móc przechowywać komórki macierzyste w Banku

Bank Komórek Macierzystych Cellivii posiada wszelkie certyfikaty oraz spełnia wszystkie zasady bezpieczeństwa biologicznego. Komórki macierzyste izolowane z miazgi zębów zarówno dzieci, jak i osób dorosłych są sprawdzane pod względem
wymogów bezpieczeństwa biologicznego. Oznacza to, że przed uruchomieniem procedury długotrwałego przechowywania (mrożenia) komórek, wykonywane są testy genetyczne na obecność zakażenia wirusami, bakteriami oraz grzybami. Jedynie komórki macierzyste spełniające wszystkie ścisłe wymagania bezpieczeństwa biologicznego skierowane są do procedury mrożenia w Banku Komórek Macierzystych. Podczas wykonywania badań bezpieczeństwa naukowcy Cellivii posługują się wyłącznie certyfikowanymi zestawami odczynników dedykowanych do diagnostyki medycznej. Dzięki temu uzyskujemy 100% pewność odnośnie czystości biologicznej komórek
macierzystych przechowywanych w naszym Banku Komórek Macierzystych.
Naszym nadrzędnym celem jest pewność naszych badań, zaufanie klientów oraz bezpieczeństwo.

6. Podsumowanie, czyli od gabinetu stomatologicznego do Banku Komórek Macierzystych

Pobranie komórek macierzystych odbywa się przy okazji standardowej procedury stomatologicznej. Należy jedynie wypełnić krótki dokument będący deklaracją mrożenia komórek macierzystych w Banku Komórek Macierzystych oraz poinformować o tym stomatologa aby we właściwy sposób zabezpieczył on pobrany ząb i wysłał go do laboratorium Cellivii. To tylko od Ciebie zależy czy chcesz posiadać dodatkową „polisę zdrowotną” na przyszłość dla swojej rodziny.

Cellivia znaczy zdrowie, jakość i bezpieczeństwo.