Badania

CelliviaLab

Działalność naukowo-badawcza to podstawa rozwoju firmy Cellivia. Naukowcy Cellivia prowadzą projekty związane z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących z miazgi zębów i dziąsła oraz galarety Whartona.

Obecnie Cellivia realizuje projekt związany ze stomatologią, który ma na celu poszerzanie wiedzy na temat właściwości komórek współtworzących strukturę błony śluzowej jamy ustnej, tkanek dziąsła oraz miazgi zębów. Badania prowadzone są nad właściwościami biologicznymi komórek z obszaru jamy ustnej pod kątem ich dużej zdolności do regeneracji. Naszym celem jest opracowanie procedur medycznych, które umożliwią zaawansowane zabiegi regeneracyjne i rekonstrukcyjne w obszarze jamy ustnej.

Nową gałęzią naukowo-badawczą, jaką rozwija Cellivia, jest biologia i biotechnologia rozrodu oparta na komórkach macierzystych. Naukowcy pracują nad badaniem właściwości komórek pozyskiwanych z galarety Whartona sznura pępowinowego kobiet. Badania ostatnich lat opublikowane w renomowanych czasopismach z branży medycznej i biotechnologicznej wykazały, że komórki izolowane z galarety Whartona wykazują olbrzymi potencjał komórek macierzystych. Nowe właściwości komórek macierzystych galarety Whartona pozyskiwanych ze sznura pępowinowego po porodzie stanowią, jak udowodniły badania naukowe, nieopisany wcześniej, rezerwuar komórek, które mogą być stosowane w zabiegach regeneracyjnych oraz rekonstrukcyjnych. Pozyskanie komórek macierzystych z galarety Whartona jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Pozyskujemy je ze sznura pępowinowego, który stanowi materiał zbędny po porodzie. Naukowcy z Cellivia prowadzą badania nad pozyskiwaniem komórek macierzystych z galarety Whartona, ich kriokonserwacją, izolacją egzosomów z komórek i tkanek budujących galaretę Whartona. Ponadto poszukujemy skutecznych rozwiązań w celu możliwości terapeutycznego zastosowania tych komórek w medycynie regeneracyjnej. Pobranie komórek macierzystych z galarety Whartona jest całkowicie bezpiecznie dla matki i dziecka. Komórki te są „polisą zdrowotną” dla matki i dziecka.

Badamy komórki macierzyste pozyskiwane z galarety Whartona, które mogą dać początek zróżnicowanym komórkom pochodzącym z: endodermy, mezodermy oraz ektodermy. Naszym celem jest pozyskanie stabilnych populacji komórek wątroby, trzustki, chrząstki, kości, tłuszczowych, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, śródbłonka oraz komórek nerwowych do wykorzystania w regeneracji kości i chrząstki, chorobach układu sercowo-naczyniowego, trzustki i wątroby oraz wybranych chorobach układu nerwowego.

Cellivia realizuje badania wykorzystując narządy, tkanki oraz komórki macierzyste pochodzące od zwierząt modelowych. Wprowadzenie nowego środka terapeutycznego lub leku wymaga przeprowadzenia badań na zwierzętach lub materiale odzwierzęcym. Narządy, tkanki i komórki izolowane od zwierząt stanowią niezwykle cenny materiał biologiczny w badaniach nad dystrybucją, transportem oraz działaniem leków. Zespół naukowców prowadzi zaawansowanie badania nad komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od zwierząt modelowych. Podejmujemy próbę przeniesienia wiedzy i doświadczeń z badań na materiale zwierzęcym na możliwości szerszego stosowania tkanek i komórek, także egzosomów w medycynie ludzkiej.

Cellivia stawia na badania w oparciu o interdyscyplinarny zespół skupiający lekarzy rożnych wiodących specjalizacji, stomatologów, biologów i biotechnologów.

Zespół prowadzi, między innymi, badania w zakresie bioinżynierii komórek i tkanek, opierając się na pierwotnych hodowlach komórek macierzystych izolowanych z wybranych tkanek i narządów. Opracowaliśmy wysokosprawne metody pozyskiwania najwyższej jakości komórek macierzystych, co gwarantuje powtarzalność wyników. Prowadzenie hodowli pierwotnych, które w najbliższym stopniu odpowiadają właściwościom komórek i tkanek budujących narządy, jest wymagające, głównie z uwagi na heterogenność populacji komórek pozyskiwanych tkanek i narządów, które utrzymywane są w warunkach in vitro. Zespół opracował nowatorskie metody pozwalające na pozyskiwanie ściśle określonych populacji komórek, które z uwagi na swoje właściwości, stanowią najcenniejsze źródło komórek macierzystych. Wykorzystując najnowocześniejsze metody biologii komórkowej i molekularnej oferujemy w pełni bezpieczny i wyselekcjonowany materiał biologiczny.

W zakresie naszych prac badawczych znajdują się metody, takie jak:

  • Izolacja mechaniczna i chemiczna komórek z tkanek ludzkich i zwierzęcych oraz zakładanie hodowli pierwotnych.
  • Unieśmiertelnianie komórek z najcenniejszych pierwotnych hodowli komórek macierzystych, pochodzących z różnych listków zarodkowych.
  • Hodowle komórkowe 2D i 3D.
  • Ko-hodowle komórkowe w oparciu o technikę insertów oraz hodowle typu „multilayer”.
  • Długoterminowa hodowla pierwotna komórek.
  • Bankowanie komórek.
  • PCR (identyfikacja kwasów nukleinowych).
  • Badanie ekspresji genów w oparciu o technikę qPCR.